Svadisthana – czakra sakralna

Krija dla zrównoważenia: Transformacja energii seksualnej, Sat Krija

Kolor: pomarańczowy
Żywioł: woda
Zmysł: smak
Dźwięk: D
Umiejscowienie: poniżej pępka

Jakości psychiczne, które reprezentuje II czakra to: odczuwać, pragnąć, tworzyć.
Dziecko, gdy zaczyna interesować się światem zewnętrznym i poznawać najbliższe otoczenie, poznaje je za pośrednictwem smaku. Bierze do ust różne przedmioty, zabawki i w ten sposób smakuje świat. Jest to czas, gdy kształtuje się relacja człowieka ze światem zewnętrznym za pośrednictwem zmysłów.

Gdy czakra sakralna jest zrównoważona, to człowiek jest wyrazisty, kreatywny, spontaniczny i radosny. Pragnie i zaspokaja swoje pragnienia. Żywiołem II czakry jest woda, która płynie, porusza się i swoim naturalnym ruchem jest w stanie kształtować nawet skały. Jednak potrzebuje naczynia, koryta rzeki… jakiegoś zewnętrznego tworu, który nada jej kształt. W ten sam sposób jakości czakry sakralnej są jakościami, które objawiają się w świecie zewnętrznym; przeglądamy się w oczach innych ludzi, gdy tworzymy dla nich, wchodzimy w relacje, odczuwamy emocje wynikłe z tych relacji. Gdy jesteśmy w stanie takiego swobodnego przepływu, kreujemy rzeczywistość wokół siebie na różne sposoby.

Gdy woda jest w stanie zastoju, staje się mętna, nieświeża, nic się dzięki niej nie zmienia. Ten sam zastój ma miejsce wówczas, gdy Twoja II czakra jest zablokowana; życie nie ma smaku, jesteś postrzegany, jako osoba sztywna, bezbarwna. Fizycznie objawia się to zaburzeniami w obrębie tej czakry, w przypadku kobiet kłopotami z przydatkami lub oziębłością seksualną, a w przypadku mężczyzn impotencją. Sfera seksu jest bardzo ważną sferą w życiu każdej osoby, dlatego zadbajmy o nasze czakry sakralne, o bogactwo doznań w świecie zmysłów.

Jeśli czujesz zastój w życiu, wzmacniaj Svadisthanę nosząc rzeczy w kolorze pomarańczowym, wizualizuj płynącą rzekę, wyobrażaj sobie, jak obmywa Twoje ciało, jaką to daje przyjemność podczas upalnego dnia, zanurzaj się w wodzie, pływaj. Zmywaj z siebie ciężkość, która spowalnia serce w obojętność.

Sat Krija 3 minuty


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *