Manipura – czakra splotu słonecznego

Pozycja wyciągnięta

Krija na zrównoważenie – Nabhi krija dla prany i apany

Umiejscowienie – nad pępkiem w okolicy splotu słonecznego
Zmysł – wzrok
Kolor – żółty
Żywioł – ogień
Dźwięk – E
Jakości – wola, siła napędowa do działania

Z trzech dolnych czakr, ta jest najbardziej subtelna. Jakości psychiczne, które reprezentuje, to siła do urzeczywistniania marzeń. Jest związana z archetypem duchowego wojownika, który rozpoznał swą misję i ma energię do tego, aby działać i ją wypełnić.
Jeśli masz silną trzecią czakrę, to jesteś człowiekiem czynu. Potrafisz kształtować, kierować i rozwijać. Masz ognisty temperament, który jest wyrażony w Twoim działaniu. Zmysłem trzeciej czakry jest wzrok; widzisz możliwości, które się przed Tobą pojawiają i wykorzystujesz je. Wzrok i widzenie są związane ze współczulnym układem nerwowym, który jest związany z naszym działaniem.

Jeśli chcesz odnieść sukces, wizualizuj swoje zamierzenia; to buduje wolę do tego, aby je zrealizować. Jeśli trzecia czakra nie jest zrównoważona, to pomimo dobrych pomysłów, nie masz woli i energii do ich realizacji. Może być tak, że podporządkowujesz się dogmatom i regułom, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Może pojawić się frustracja i złość związana z tym, że pomimo pragnienia kształtowania swojego życia, kompletnie się to nie udaje. Fizycznie, zaburzenia w jakościach psychicznych trzeciej czakry, ujawniają się w postaci wszelkich problemów z wątrobą, trzustką, śledzoną lub pęcherzykiem żółciowym.

Jeśli czujesz, że potrzeba Ci wzmocnienia III czakry, to wykonuj wszelkie ćwiczenia wzmacniające punkt pępka np. pozycja wyciągnięta lub pozycja łuku. Stosuj oddech ognia.
Mantrą silnie oddziałującą na punkt pępka, jest mantra Har, która oznacza boską kreację. W wielu medytacjach na prosperity, jest używana ta właśnie mantra.
Noś rzeczy w kolorze żółtym, który jest kolorem Manipury i wizualizuj efekty swoich zamierzeń.