Krija aktywizująca korę przedczołową

Ćwiczymy żabki kundalini jogi

Jedną z praktyk, które od czasu do czasu powtarzamy w naszej szkole jogi jest krija na aktywację kory przedczołowej (krija for the frontal brain) – energetyczny, rozgrzewający zestaw ćwiczeń.

Kora przedczołowa to taki menadżer w naszym mózgu; odpowiada za planowanie, decyzyjność, kierowanie zachowaniem. Okolice przedczołowe odpowiadają za wyższe czynności mózgu związane z intelektem, kontrolowaniem impulsów i motywacją. Pośredniczą w zapamiętywaniu dużych ilości informacji i powstawaniu złożonych konstrukcji myślowych, takich jak planowanie, przewidywanie skutków czynności ruchowych czy rozwiązywanie zadań logicznych. Kora przedczołowa jest zaangażowana w podejmowanie decyzji i wykształcenie woli działania. Odpowiada również za kontrolę zachowania zgodnie z wzorcami społecznymi i moralnymi.
Jeżeli obserwujesz u siebie np. trudności w koncentracji uwagi, skłonność do spóźniania, niechęć do wchodzenia w relacje społeczne, odkładania spraw na później, trudność w ocenie sytuacji i podejmowaniu decyzji, nieprzemyślane działanie to być może warto popracować nad stymulacją kory przedczołowej. Płat czołowy koordynuje również funkcje ruchowe, w tym wykonywanie wyuczonych działań takich jak taniec, nawyki, mimika.

Znany muzyk Michel Hutchense – lider zespołu INXS, po wypadku, w którym doznał trwałego uszkodzenia kory przedczołowej, niestety zmienił swoją osobowość. Z kreatywnego autora tekstów i frontmana przeistoczył się w człowieka głęboko autodestrukcyjnego. Wiemy, jak to się skończyło.
To pokazuje, jak ważnym obszarem naszego mózgu jest kora przedczołowa. Warto poświęcić jej trochę uwagi.

System nerwowy posiada taką ciekawą cechę, jak neuroplastyczność. Podczas ćwiczeń trenujemy system nerwowy; jego odpowiedzi na zadane zadania. Synapsy komunikują się ze sobą, tworząc nowe połączenia neuronalne. I je właśnie tworzymy podczas ćwiczeń i medytacji.