Koncepcja 10 ciał w Kundalini Jodze

Kurs nauczycielski Kundalini Jogi

W Kundalini Jodze, koncepcja „10 Ciał” odnosi się do subtelnej anatomii człowieka, która składa się nie tylko z fizycznego ciała, ale także z różnych ciał energetycznych i duchowych. Każde z tych ciał ma swoje unikalne cechy, a ich harmonijne działanie jest kluczowe dla zdrowia, szczęścia i duchowego rozwoju. Oto przegląd 10 Ciał w Kundalini Jodze:

 1. Ciało Duszy (Soul Body)
  • Charakterystyka: Najbardziej wewnętrzne ciało, reprezentujące esencję duszy i połączenie z boskością.
  • Równowaga: Poczucie głębokiego wewnętrznego spokoju, autentyczność.
  • Brak równowagi: Brak poczucia celu, duchowa dezorientacja.
 2. Negatywny Umysł (Negative Mind)
  • Charakterystyka: Funkcjonuje jako mechanizm obronny, identyfikując potencjalne zagrożenia.
  • Równowaga: Umiejętność rozpoznawania ryzyka, ochrona.
  • Brak równowagi: Paranoja, nadmierna ostrożność.
 3. Pozytywny Umysł (Positive Mind)
  • Charakterystyka: Skupia się na możliwościach, optymizmie i pozytywnym podejściu do życia.
  • Równowaga: Kreatywność, entuzjazm.
  • Brak równowagi: Naiwność, nadmierny optymizm.
 4. Neutralny Umysł (Neutral Mind)
  • Charakterystyka: Obiektywne podejście, zdolność do podejmowania zrównoważonych decyzji.
  • Równowaga: Spokój, mądrość.
  • Brak równowagi: Trudności w podejmowaniu decyzji, brak obiektywizmu.
 5. Ciało Fizyczne (Physical Body)
  • Charakterystyka: Materialne ciało, które umożliwia doświadczanie świata fizycznego.
  • Równowaga: Zdrowie, siła fizyczna.
  • Brak równowagi: Choroby, fizyczne osłabienie.
 6. Linia Łuku (Arcline)
  • Charakterystyka: Energia łącząca duchowe i fizyczne aspekty człowieka, reprezentowana jako aureola.
  • Równowaga: Intuicja, ochrona.
  • Brak równowagi: Brak klarowności, słaba intuicja.
 7. Aura (Auric Body)
  • Charakterystyka: Pole energetyczne otaczające ciało fizyczne, promieniujące energią i ochroną.
  • Równowaga: Siła i magnetyzm osobisty.
  • Brak równowagi: Utrata energii, wrażliwość na negatywne wpływy.
 8. Ciało Praniczne (Pranic Body)
  • Charakterystyka: Energia życiowa (prana) przepływająca przez ciało.
  • Równowaga: Witalność, siła życiowa.
  • Brak równowagi: Zmęczenie, brak energii.
 9. Ciało Subtelne (Subtle Body)
  • Charakterystyka: Zdolność do postrzegania subtelnych rzeczywistości i głębszych prawd.
  • Równowaga: Mądrość, zdolność do głębokiego rozumienia.
  • Brak równowagi: Dezorientacja, brak świadomości.
 10. Ciało Promienne (Radiant Body)
  • Charakterystyka: Magnetyzm, charyzma i promienność.
  • Równowaga: Osobista siła i charyzma.
  • Brak równowagi: Brak pewności siebie, strach.

   Każde z tych ciał odgrywa istotną rolę w naszym życiu i zdrowiu. Praktyka Kundalini Jogi obejmuje techniki, które pomagają zrównoważyć i harmonizować wszystkie 10 ciał, prowadząc do pełnego rozwoju człowieka na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym.

Koncepcja 10-ciu ciał zakłada, że wszystkie te ciała przenikają się nawzajem, stanowiąc całą istotę człowieka. Opis każdego ciała znajdziesz w tym poście: 10 ciał świadomości

O ile koncepcja czakr wiąże się z funkcjonowaniem człowieka na poziomie ciała i psychiki i dość łatwo wytłumaczyć ją w sposób naukowy, o tyle koncepcja 10-ciu ciał jest bardziej ezoteryczna. Ale przecież cała warstwa będąca poza naukowym rozumieniem, jest również bardzo interesująca. To co naukowe i namacalne (terapeutyczną moc jogi) można porównać do powieści z fabułą, wątkami i strukturą, natomiast to co ezoteryczne, z ulotną symboliką, nawiązaniem do energii, można porównać do poezji.

System czakr można odnieść do piramidy Maslowa. Dzięki jodze stymulujemy przepływ energii w poszczególnych czakrach, czasem pracując z którąś bardziej intensywnie, ponieważ dostrzegamy, że pewne jakości wymagają większej uwagi. Dostrzegamy, że na jakimś psychicznym, emocjonalnym lub fizycznym poziomie przepływ energii jest słabszy i poprzez odpowiednio dobraną kriję możemy tę energię wyrównać.

W przypadku 10-ciu ciał trudno jest wyodrębnić każde z nich i ustawić w jakiejś kolejności, a listę którą podałam na wstępie, można uznać za umowną. Wszystkie te jakości są równe i przenikają się wzajemnie w równym stopniu, bo czy można wyobrazić sobie funkcjonowanie tylko ciała fizycznego? Nie. Wszystko, co żyje przenika prana, zasilając całą ludzką istotę. Czy można jakoś oddzielić umysł od funkcjonowania na poziomie fizycznym? Nie, dlatego, że w każdej sekundzie o czymś myślimy, przetwarzamy, to co dzieje się w umyśle, zamieniając lub nie;-) myślenie w działanie. A dlaczego myślimy w ten czy inny sposób? Bo zawieramy sumę doświadczeń swoich i swoich przodków, zawieramy subtelną energię, przekaz pokoleniowy, a także geny. Ale w tym wszystkim jest jakaś esencja, która stanowi jednak o unikalności każdej istoty.

Wszystko to, o czym wyżej napisałam, można nazwać świadomością człowieka.